Privacy beleid

PRIVACYBELEID DATA

 


 

 

Sekte. 1. Algemeen

 

We verwerken uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingswetgeving en de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU). De volgende bepalingen informeren u, naast de informatie over de verwerkingsdoelen, over ontvangers, rechtsgrondslagen en opslagperioden, ook over uw rechten en de controller voor uw gegevensverwerking. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina's naar andere sites wordt geleid, moet u zich vertrouwd maken met het respectieve gebruik van uw gegevens daar.

 

 

Sekte. 2 Neem contact met ons op

 

(1) Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via e-mail, contactformulier, enz., Zullen worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar we kunnen uw vragen die per e-mail worden verzonden zonder uw e-mailadres niet beantwoorden.

(2) Rechtsgrondslag

a) Als uw uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is de rechtsgrond voor deze verwerking uiteengezet in Art. 6 (1) (a) van de GDPR.

b) Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract, is de rechtsgrond voor deze verwerking uiteengezet in Art. 6 (1) (b) van de GDPR.

c) De rechtsgrond voor alle andere gevallen (met name bij het gebruik van een contactformulier) is uiteengezet in art. 6 (1) (f) van de GDPR.

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die zijn uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR en die geen direct marketing voor redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie dienen.

In het geval van direct marketing kunt u echter op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking zonder opgaaf van redenen.

(3) legitiem belang

Onze legitieme interesse in gegevensverwerking is om tijdig met u te communiceren en uw vragen kosteneffectief te beantwoorden. Als u ons uw adres verstrekt, behouden we ons het recht voor om het te gebruiken voor directe postmarketing. U kunt uw interesse in gegevensbescherming beschermen door gegevens efficiënt over te zetten (bijvoorbeeld met behulp van een pseudoniem).

(4) categorieën van ontvangers

Aanbieder van hosting, serviceprovider voor direct marketing

(5) Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd als kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat uw vragen of vragen volledig zijn opgehelderd.

Als een contract echter wordt gesloten, zullen de gegevens die door de commerciële en fiscale wetgeving worden vereist, door ons worden bewaard gedurende de periodes die wettelijk vereist zijn, bijv. over het algemeen gedurende tien jaar (zie § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken, in overeenstemming met uw toestemming.

 

 

Sekte. 3 Reacties

 

(1) Doel van de gegevensverwerking

Reacties toevoegen is mogelijk. Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam / pseudoniem, e-mailadres, website) die in dit bereik zijn verzameld, worden uitsluitend verwerkt met het doel uw opmerkingen te publiceren.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

(3) legitiem belang

Ons legitieme belang is de openbare uitwisseling van gebruikersadviezen over specifieke onderwerpen en producten. De publicatie dient onder meer het doel van transparantie en meningsvorming. Uw interesse in gegevensbescherming blijft behouden, u kunt uw opmerking publiceren onder een pseudoniem.

(4) Duur van opslag

Er is geen voorziening voor een bepaalde bewaarperiode. Je kunt op elk moment verzoeken om je reactie te verwijderen.

(5) Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die zijn uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR en die geen direct marketing voor redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie dienen.

In het geval van direct marketing kunt u echter op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking zonder opgaaf van redenen.

 

Sekte. 4 Meer informatie

 

Als u klant, leverancier of contractpartner van MX-POWER.eu bent, verzamelen wij de volgende informatie: titel, voornaam, achternaam, mogelijk ook van andere contactpersonen in het bedrijf, een geldig e-mailadres, adres, telefoon aantal (vaste en / of mobiele) belastingnummers, btw-identificatienummers, bankgegevens en verkoopgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de respectieve contractuele relatie. De verzameling van deze gegevens gebeurt om u te identificeren als onze contractpartner om u op gepaste wijze te kunnen adviseren en om de bestaande contractuele relatie, voor correspondentie met u, voor facturering, voor de afwikkeling van mogelijke aansprakelijkheidsclaims en de bewering van claims tegen u.

 

 

Sekte. 5 Webanalyse met Google Analytics

 

(1) Doel van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt door Google verzonden en op een server in de Verenigde Staten opgeslagen. Als de anonymizeIP-functie op deze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal Google het volledige IP-adres op de server in de Verenigde Staten verzenden en daar inkorten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitanten te leveren.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

(3) legitiem belang

Ons legitieme belang is de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden. Voor uw interesse in gegevensbescherming gebruikt deze website Google Analytics met de extensie "anonymizeIP ()", zodat de IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

(4) categorieën van ontvangers

Goolge, partnerbedrijven

(5) Overgang naar een derde land

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de EU-VS Data Protection Agreement "Privacy Shield", die de naleving van de gegevensbeschermingspercentages in de EU garandeert.

(6) Duur van opslag

14 maanden

(7) Recht van bezwaar

U kunt de installatie van cookies in uw browserinstellingen voorkomen. Als u ervoor kiest om uw instellingen te wijzigen, kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: opt-out

U kunt ook blokkering genereren door een opt-out-cookie in te stellen. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klikt u hier: Google Analytics uitschakelen


 

 

Sekte. 6 Informatie over cookies

 

(1) Doel van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in of door uw internetbrowser op uw computersysteem en die alleen de functionaliteit van de website dienen. Andere cookies blijven permanent opgeslagen en herkennen uw browser bij uw volgende bezoek om de bruikbaarheid van de website te verbeteren.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

U hebt als volgt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het gebruik van cookies op onze website:

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord. Informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in ons privacybeleid.

(3) Duur van opslag

De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies blijven opgeslagen van enkele minuten tot meerdere jaren.

(4) Herroepingsrecht

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan het gebruik van cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter een functionele beperking van onze website veroorzaken.

Uw toestemming voor permanente cookies kan te allen tijde worden ingetrokken door de cookies in de instellingen van uw browser te verwijderen.

 

Sekte. 7 Rechten van de betrokkene

 

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u de 'gegevenssubject' in termen van GDPR en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de controller:

 

 

1. Recht van toegang door de betrokkene

 

U kunt de controller vragen om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

In het geval van een dergelijke verwerking, kunt u de volgende informatie bij de controller opvragen:

(1) de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens;

(2) de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt;

(4) de geschatte periode gedurende welke de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

(5) het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens of het recht om de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken of om zich tegen die verwerking te verzetten, te corrigeren of te wissen;

(6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) het recht op alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) van de AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie voor u over de betrokken logica, evenals de gevolgen en beoogde effecten van dergelijke verwerking.

Als gegevenssubject hebt u het recht om te worden geïnformeerd over de vraag of de persoonlijke gegevens betreffende u worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen op grond van artikel 46 AVG met betrekking tot de overdracht.

 

 

2. Recht op rectificatie

 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van de verantwoordelijke te corrigeren en / of te vervolledigen als uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De controller moet de correctie onverwijld uitvoeren.

 

 

3. Recht op beperking van verwerking

 

U hebt het recht om van de controller verwerkingsbeperking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

(1) als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, betwist gedurende een periode die de controller in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;

(2) de verwerking onwettig is en u weigert de persoonlijke gegevens te wissen en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens aan te vragen;

(3) de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt ze nodig om wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

(4) als u een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 (1) AVG en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, kunnen dergelijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen met uw toestemming worden verwerkt of met het oog op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon. of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden, wordt u door de controller op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

 

4. Recht om te wissen

 

a) Verplichting tot wissen

U hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking onmiddellijk het wissen van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om deze gegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

(2) u uw toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en wanneer er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking;

(3) u bezwaar tegen de verwerking indient overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG, en er geen gegronde redenen zijn voor de verwerking, of u verzet aantekent tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG;

(4) uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

(6) uw persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiediensten voor aanbiedingen, bedoeld in artikel 8, lid 1;

 

b) Verplichting om andere controllers te informeren (derden)

Als de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is ze te wissen overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG, moet hij redelijke stappen ondernemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, inclusief technische maatregelen, om informeer de controleurs die de persoonsgegevens verwerken dat u, als betrokkene, hebt gevraagd om het wissen van koppelingen naar, of kopiëren of replicatie van die persoonlijke gegevens.

 

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is:

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) ter nakoming van een wettelijke verplichting die verwerking door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het overgedragen gezag naar de controller;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking; of

(5) voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

 

5. Meldingsplicht

 

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen. , tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning inhoudt.

U hebt het recht om door de controller op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

 

 

6. Recht op gegevensportabiliteit

 

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens met betrekking tot u die u aan de gegevensbeheerder hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke voor de verwerking door te geven aan de andere controller, die de persoonlijke gegevens heeft ontvangen, waarbij:

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, punt b) (1); en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gegeven.

 

 

7. Recht op bezwaar

 

Om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerker zal niet langer de persoonsgegevens van u verwerken, tenzij de verantwoordelijke kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die opwegen tegen uw interesses, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover gerelateerd aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op direct marketing, zullen de persoonsgegevens die u betreft niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, hebt u de mogelijkheid uw recht op bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 

 

8. Recht om de verklaring van toestemming in te trekken uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming

 

U hebt het recht om op elk moment uw verklaring van toestemming in te trekken uit hoofde van de wet inzake gegevensbescherming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

 

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

 

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen op u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk schaadt.

Dit is niet van toepassing als de beslissing:

(1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en een verantwoordelijke voor de verwerking;

(2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen vaststelt om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of

(3) is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 9, lid 1, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen zijn aanwezig.

Wat de in (1) en (3) bedoelde gevallen betreft, moet de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, te waarborgen. zijn of haar eigen positie aangeven en de beslissing betwisten.

 

 

10. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn in strijd met deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, is de klager in te lichten over de voortgang en het resultaat van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk verhaal overeenkomstig artikel 78.

 

 

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking:
Andreas Eckert
Langenauer Str. 5
D 09326 Geringswalde
Telefoon: 037382 83620
info@mx-power.eu

 

 

Document geproduceerd en bijgewerkt door janolaw AG.